O projektu

Cílem projektu je ochrana cenných nebo obnova degradovaných rybničních lokalit formou alternativního rybníkářského hospodaření. V projektu pilotně testujeme využití alternativních rybích obsádek a ověřujeme udržitelný způsob hospodaření na vlastních pronajatých rybnících či na nádržích v majetku AOPK ČR nebo VLS ČR, tak aby rybníky splňovaly kritéria dobře fungujících a druhově bohatých ekosystémů.

Získané zkušenosti a postupy budeme představovat jako příklady dobré praxe odborné i širší veřejnosti. Proces testování alternativních obsádek otevírá i možnost vysazovat mizející, původní druhy ryb a umocnit tak dopad projektu nejen na ochranu ekosystému, ale i druhů naší původní ichtyofauny. Projektovým záměrem je tak racionálně propojit požadavky ochrany přírody s hospodářskými aktivitami, a to nejen rybářských subjektů.

Závěrečná konference

Ve dnech 21. a 22. března 2024 se v prostorách MEVPIS ve Vodňanech konala závěrečná konference významného projektu s názvem "Přírodě blízké rybářské hospodaření jako nástroj pro ochranu cenných rybničních ekosystémů". Tato akce přilákala více než 80 účastníků, kteří se zajímají o udržitelné a přírodě blízké metody v rybářství.

Během dvou dnů konference proběhlo mnoho zajímavých přednášek, které se věnovaly různým aspektům ochrany rybničních ekosystémů. Mezi hlavní témata patřily inovativní přístupy k rybářskému hospodaření a metody zlepšování biologické rozmanitosti rybníků.

Druhý den konference byl speciálně zaměřen na problematiku karase obecného (Carassius carassius), jehož populace v českých rybnících dlouhodobě klesá. Účastníci měli možnost vyslechnout si odborné prezentace o aktuálním stavu karase obecného, jeho významu pro ekosystém a o opatřeních, která mohou přispět k jeho ochraně.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich aktivní účast a přínosné příspěvky. Těšíme se na další setkání a spolupráci v budoucnosti.

Prezentace ke stažení

Čtvrtek 21. 3. 2024

Pátek 22. 3. 2024, Sympozium Karas 2024

Ponds in project (click for more details)

Latest photogalleries

All photogalleries